ARCHÍVUMV. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA


IV. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA

IV. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA - KÉPEK

III. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA

A Cserepka Iskola és a Pécsi Tudományegyetem 2020. szeptember 24-én szervezte meg a második közös Sporttudományi Konferenciát.


II. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA

A Cserepka Iskola és a Pécsi Tudományegyetem 2019. október 17-én szervezte meg a második közös Sporttudományi Konferenciát. A rendezvény célja, hogy a sporton, az egészséges életmódra nevelésen túl a testnevelésben megjelenő tehetséggondozás és alternatívakeresés kérdéseire is választ találjon. A konferencia programja során a különböző sportegyesületek képviselői, a Pécsi Tudományegyetem kutató hallgatói, doktoranduszai, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező intézmények vezetői, fejlesztő pedagógusok a saját kompetenciáik mentén irányították a hallgatóság figyelmét egy-egy megoldandó területre. Inspiráló előadásokkal, a beszélgetések során kialakult értékes, hasznos és gyakorlati útmutatókkal lettek gazdagabbak a résztvevők. A konferencia szervezése, rendezése, az előadók magasfokú felkészültsége, az előadások hangneme magasfokú hozzáértésről és szakmaiságról tanúskodott. Az tanácskozásokon, a szekcióüléseken elhangzott előadások kivonatát a szervezők egy konferenciakötetbe (absztrakt füzetbe) szerkesztették, melyet már a helyszínen kézhez kaphattak a résztvevők. Összegezve elmondhatjuk, sikerült újból olyan párbeszédet létrehozni, ahol egymást segítő szakmai teammé kovácsolódhatott a konferencián jelenlevő hallgatóság. Várjuk jövőre, harmadik konferenciánkra a sporttal foglakozó szakembereket, vezetőket, testnevelőket, pedagógusokat!

II. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA - KÉPEK


I. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA

2018. november 16. és 17. között a pécsi Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola valamint a PTE ETK megrendezte I. Sporttudományi Konferenciáját. A sporttehetségek gondozása, a tehetségek tudományos alapokon nyugvó kiválasztása, a sportolói kettős karrier, és sok ehhez kapcsolódó téma került előtérbe kétnapos konferenciánkon. Előadásokat hallhattunk a PTE Egészségtudományi Karának doktorandusz hallgatóitól a már meglevő kutatásaikról, eredményeikről, inspiráló beszámolókat a Baptista Szeretetszolgálat iskoláinak vezetőitől, az ott dolgozó szakemberektől a saját tapasztalataikról, jó gyakorlataikról. Értékes szakmai párbeszéd alakult ki a tudományos alapokon nyugvó sporttehetség kiválasztása/ gondozása, az amatőr és profi sportolási lehetőségek tárgyalása kapcsán. Külön öröm számunkra, ezen a szakmai konferenciánkon egy együttműködési megállapodást írhattunk alá a pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karával, mely mindkét oldalon megalapoz egy hosszú távon is konstruktív, tudományos munkát. Iskolánknak kiemelt feladta az a törekvés, hogy az egészségre nevelés, a gyermekek mozgásra való szoktatása és a sportágválasztás, optimális időben és módon történjen. Hogy a tehetséggondozás is megvalósuljon, ahhoz elengedhetetlen egyfajta jópartneri kapcsolódás: mely gyermek- pedagógus-szakedző-egyesület-szülő- között jön létre. Ezt a munkát segítik a PTE ETK hallgatói az antropometriai mérésekkel, ezt erősítik a szaktanárok a sportágspecifikus mérésekkel és gyakorlattal a testnevelés órákon, illetve ezt támogatják a különféle sportegyesületek szakedzői is, akikkel iskolánk kapcsolatban van. Ami pedig a jövőre nézve mindenképpen bíztató jel: hogy elindult egyfajta szakmai diskurzus a közoktatás és felsőoktatás, az amatőr és profi sportolást támogató szakemberek között.

I. SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA - KÉPEK

Kontakt

III. Sporttudományi Konferencia

7633 Pécs, Radnóti M. u. 2.
Derdák Mercedes
Telefon: 36(70)326 84 85
E-mail: derdak.mercedes@cserepkasuli.hu