A program az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.2-16-2017-00003:
„Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása" című projektjének keretében valósult meg.


SZERVEZŐK

Cserepka János Baptista Általános iskola, Középiskola és Sportiskola
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi KarTÁMOGATÓK

Baptista szeretetszolgálat
Pécs Város (megyei)
Testnevelő Tanárok Egyesülete

Köszöntő

A IV. Sporttudományi Konferencia házigazdájaként szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, a kötet szerzőit és olvasóit egyaránt.Túlzás nélkül állíthatom, hogy a Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általá-nos Iskola, Gimnázium és Technikum, partnerségben a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karával hagyományt és értéket teremtett, hiszen a visszatérő előadók mellett folyamatosan bővül a rendezvény portfólió-ja, a hallgatóság köre átível az országhatárokon, s valódi szakmai közösséget teremt. A cél változatlan: a testmozgás, az amatőr- és versenysport, a sportteljesítmény vizsgálata pedagógiai és pszicho-lógiai nézőpontokon, illetve az egészségtudomány mentális és fizikai egészségdimenzióin keresztül. Az egészség- és sporttudomány interdiszciplináris megközelítéseiből táplálkoznak még a kifejezetten gyermekekre és kamaszokra fókuszáló előadások, melyek a gyermekkori elsősegélynyújtás oktatásra, a serdülők egészségvédő és rizikómagatartásformáira, továbbá iskolai mentorprogramra, vagy éppen a mászófal iskolai oktatásban-nevelésben játszott szerepére helyezik a hangsúlyt. A konferencia nyitottságát, befogadó szellemiségét mutatja, hogy számos előadó jelentkezik szakmai tudásának és tapasztalatának megosztásával, ismeretterjesztő-szemléletformáló céllal. De tudományon innen és túl, ismét hangsúlyozom, s egyben üdvözlöm és támogatom a konferencia közösség-újraépítő szerepét, melyre a COVID pandémia két hulláma között minden civil és szakmai közösségnek szüksége van. Ennek szellemében kívánok aktív, testet és lelket egyaránt építő tanácskozást, hasznos eszmecserét minden résztvevőnek!

Dr. Szabó Attila
igazgató, Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum


Az III. Sporttudományi Konferencia társrendező intézményének az Egészségtudományi Kar (ETK) vezetősége nevében tisztelettel köszöntjük az Olvasót. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara az egészségtudományi terület mellett a sporttudományi területen is jelentős eredményekkel bír. Ez a társ egészségtudományi karokkal, illetve tágabb környezetünkkel történő, hagyományosan erős együttműködések mellett lehetőséget ad a partneri viszonyon alapuló és egymást erősítő kooperációk fejlesztésének előtérbe helyezésére. Karunk számos sportági szakszövetséggel, egyesülettel és egyéb szervezettel ápol partneri viszonyt, s dolgozik együtt kutatási és egyéb sportágfejlesztési programokban. E mellett azonban fontosnak tartjuk a köznevelési intézményekkel, leendő hallgatóink nevelési-oktatási intézményeivel való hosszú távú, jól működő kapcsolat kiépítését is. E törekvésünk első lépése volt a Cserepka Iskola, Középiskola és Sportiskolával 2018-ban kötött együttműködési megállapodás. Ennek keretén belül számos sporttudománnyal összefüggő és egyéb területen támogatja a két intézmény egymást. Sportszakos hallgatóink a sportszakmai gyakorlatok alkalmával antropometriai méréseket, szakdolgozatukhoz és diplomamunkájukhoz kapcsolódó kérdőíves és egyéb vizsgálatokat, valamint motoros teszteket végeznek az iskolában. A „Safe Fall-Safe Schools” (Biztonságos esés-Biztonságos iskolák) nemzetközi oktatási-kutatási projektünk mintaiskolájaként az országban elsőként került bevezetésre a program az intézményben, melynek keretében Ph.D. hallgatók bevonásával történik a mozgásprogram hatékonyságának vizsgálata. Az ETK programjainak rendszeres résztvevői a Cserepkás diákok, így a minden évben megrendezésre kerülő Kutatók éjszakája eseményen, illetve a „Kids Save Lifes” flashmobon is szeretettel fogadjuk őket. Az Egészségtudományi Kar oktatói az iskolai egészségnapokon és a különböző beiskolázási, pályaválasztási programokon is aktívan szerepet vállalnak. Ennek a tartalmas és gyümölcsöző együttműködésnek, kiváló partneri kapcsolatnak egyik kézzel fogható eredményeként tartja kezében az Olvasó ezt a konferencia kötetet is. Minden érdeklődő számára tartalmas, szakmailag értékes konferencia részvételt kívánunk a III. Sporttudományi Konferencián!

Prof. Dr. Ács Pongrác
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának ügyvivő dékán, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet igazgatója

Program

2021. október 15. (péntek) 9.00 óra


Helyszín: A konferencia ONLINE formában kerül megrendezésre, az előadások az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg. (ONLINE)

900 - Konferencia megnyitó


Konferenciát megnyitja:
- Dr. Szabó Attila ((a Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum igazgatója))
- Prof. Dr. Ács Pongrác (egyetemi tanár (a PTE Egészségtudományi Karának dékánja, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet intézetigazgatója, a PEAC elnöke))
Konferenciát a program projektgazdái moderálják:
Derdák Mercedes (a Cserepka Iskola igazgatóhelyettese, mentortanár, testnevelőtanár) és dr. Morvay- Sey Kata (a PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományos Intézet egyetemi adjunktusa; a Sporttudományi Tanszék tanszékvezetője; testnevelőtanár, szakedző, judo sportedző, a PVTTE elnöke)

9.15 – 9.45

Szekció: Sporttehetségek támogatása


• Szitt Zsolt: Egy Program a Sporttehetségek Támogatásáért. Születés – Fejlődés – Újjászületés.
• Derdák Mercedes, Bakuretz Bonnie: Mentorprogram a Cserepkában.

9.50 -10.50

Szekció: Sportágspecifikus kutatások


• dr. Novák Pál: Az E-Sport, mint vértelen gladiátorharc a klasszikus sportok tükrében.
• Vertike Anett: A mászófal szerepe az általános iskolás gyermekek oktatásának folyamatában
• Nagy Dóra, Filip Petrovics, Moosz Milán, Kovács Szilvia: Az ízületi mobilitás és stabilitás jelentősége a fiatalkorú kosárlabda játékosok hosszú távú teljesítmény növelésében
• Rangos Regina Gréta, Dr. Járai Róbert, Dr. Cselik Bence: Hivatásos és amatőr kosárlabdázók közötti motivációs különbségek

10.55-11.25

Szekció: Coaching


• Dr. Elbert Gábor: A karakter szerepe A XXI. század sportjában (Sportcoaching)
• Pakurár Gyöngyvér: A Sport Coaching szerepe a teljesítménynövelésben.

11.30-12.00

Szekció: Szervezeti körkép


• Bakuretz Bonnie, Dr. Czibor Andrea: Reziliencia, észlelt stressz és pszichoszociális kockázati tényezők a sportszektorban
• Dr. Cselik Bence, Dr. Laczkó Tamás, Dr. Paár Dávid: Hatékonyságvizsgálat szabadidős sportlétesítmények olvasatában

12.05 – 12.50

Szekció: Egészségügy, prevenció


• Dr. Bánfai Bálint, Prof. Dr. Betlehem József, Bánfai-Csonka Henrietta: “Kids Save Lives In Hungary”: A gyermekkori elsősegélynyújtás oktatás jelentősége és kihívásai
• Derzsi-Horváth Martina, Dr. Szabó Attila, Bánfai-Csonka Henrietta, Dr. Bánfai Bálint, Dr. Deutsch Krisztina: Szubjektív és objektív egészségi állapot, egészségvédő és kockázati magatartásformák előfordulása serdülőkorban
• Bánfai-Csonka Henrietta, Dr. Bánfai Bálint, Prof. Dr. Betlehem József: COVID-19 járvány és az egészségértés kapcsolata.

12.50 Konferencia zárása

Konferencia

A konferenciát a pandémia helyzetre való tekintettel ONLINE tartjuk meg.


A konferencia szabadon megtekinthető a következő linken: http://www.sporttudomanyikonferencia.hu/live/REGISZTRÁCIÓ NEM SZÜKSÉGES! KÉRJÜK KÖVESSE A KÉPEKEN LÁTOTT INSTRUKCIÓKAT:


Kontakt

IV. Sporttudományi Konferencia

7633 Pécs, Radnóti M. u. 2.
Derdák Mercedes
Telefon: 36(70)326 84 85
E-mail: derdak.mercedes@cserepkasuli.hu
7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 3.
Dr. Morvay-Sey Kata
Telefon: 36(30)580 61 91
E-mail: kata.morvay-sey@etk.pte.hu